För en bättre värld

EFI-fadderbildVåren 1996 hade jag förmånen att få göra min praktik på ett barnhem i Marghita, Rumänien.  Det var två omtumlande veckor med upplevelser jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Efter många år har jag återigen fått kontakt med familjen som varit drivande i projektet med att hjälpa de hemlösa barnen. Målsättningen är att hjälpa dessa övergivna barn till en framtid, att ge dem ett värde och ett hopp! Eftersom jag med egna ögon sett framgångarna är nu Helande Harmoni en stolt sponsor av projektet.

Läs mer om EFI-fadder

Stötta EFI-fadder på Facebook

Andra organisationer jag stöttar privat för att jag anser dem vara viktiga för en bättre värld är:

Greenpeace – en oberoende organisation som agerar för att förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön och verka för fred.

Naturskyddsföreningen –  för en bättre natur och miljö.

Tigerfadder – hjälper WWFs arbete för att rädda tigern.

National Health Federation – en internationell och ideell organisation vars syfte är att utbilda konsumenter i hälso- och frihetsfrågor. Vi vill skydda den enskildes rätt att själv kunna välja att konsumera hälsosam mat, ta kosttillskott och använda alternativa terapier.