Öronakupunktur

Öronakupunktur används för att reducera smärta, oro, ångest, sömnstörningar samt vid rökavvänjning och stresshantering. Metoden tros vara flera tusen år gammal. Den moderna öronakupunkturen utformades i Frankrike på 1950-talet av läkaren Paul Nogier. Öronen används som ett reflexsystem. Reflexzonerna kan användas som en indikation på obalans i någon kroppsdel samt behandling.  

Öronakupunktur kan förstärka effekten av annan behandling och kan upplevas som mycket rogivande vid stressrelaterade besvär. Den ger en större inre koncentration och medvetenhet. Sömnen förbättras och stämningsläget kan höjas vid depression. Forskning visar att halterna av endorfiner ökar vi akupunktur. Detta hormon är kroppens egna smärtstillande och leder till ett ökat välmående.

Om NADA 


Öronakupunktur Tobias

Sedan mitten av 70-talet har NADA använts som komplement vid behandling av drogberoende. NADA-modellen, som även kallas för acudetox, används i mer än 50 länder. Inom psykiatrin används NADA vid behandling av narkotika-, alkohol- och läkemedelsberoende samt vid oro, ångest och sömnstörningar. Fem sterila engångsnålar sticks i bestämda punkter i varje öra.NADA-öronakupunktur anses vara bra för att:

  • det är en konkret metod som ger omedelbar behovstillfredsställelse
  • den är icke-verbal vilket gör att den passar alla som har svårt för verbala terapier
  • den ger ro, harmoni, förbättrad sömn, dämpad ångest och ökad vitalitet. Den lindrar påtagligt eller tar bort abstinenssymptom, irritabilitet och aggressivitet.
  • den gör patienten mer mottaglig för annan terapi och fungerar som inkörsport till psyko-social rehabilitering.

Öronakupunktur går bra att kombinera med t ex Andullationsterapi.

Hälsoinspiration

Vi vet ofta vad vi behöver göra för att må bra men ibland kan det vara svårt att genomföra det i praktiken och hitta vår ”hälsoinspiration”. Det kan vara allt ifrån att börja träna, ändra sina kostvanor, skapa en mindre stressad vardag och få en tillvaro med tid för återhämtning. 

För att du ska lyckas uppnå ett ökat välmående kan jag vid ditt besök hos mig ge dig tips och råd samt hjälpa dig att tydliggöra dina mål och komma fram till strategier för att du ska kunna genomföra den förändring du önskar.

Har du låg energi, är stressad, lider av mag- och tarmbesvär, sömnsvårigheter, diffus smärta, överkänsligheter eller vet du vet inte vad du ska äta för att må bra? Då kan samtal i kostens tecken vara något för dig.

Som näringsterapeut försöker jag hjälpa människor att uppnå optimal hälsa, inte bara ett tillstånd där bristsjukdomar undviks och välmåendet är någorlunda. Näring är kroppens byggstenar och mycket viktig för hur vi på olika sätt kan hantera vår omgivning och allt vi utsätts för, både fysiskt och mentalt.

Många behandlingar kan förstärkas till att ge bättre resultat genom att samtidigt tillföra extra näring genom en läkande kost.

Maten du äter spelar en mycket viktig roll och när kroppen vant sig av från bedövande, energisänkande, beroende- och inflammationsframkallande livsmedel, kommer både din hälsa och kroppsmedvetenhet att öka. Ju naturligare och renare du äter, desto känsligare blir din kropp och desto tydligare kommer den att signalera till dig vad som är lämpligt och olämpligt. Kroppen får mer kraft och energi till läkning och för att förebygga sjukdomar.

Faktorer som bidrar till sjukdom:

  • Kemiska faktorer – Näringsbrister, förgiftningar, vattenbrist
  • Ärftliga faktorer – Medfödda orsaker, konstitution
  • Fysiska faktorer – Brist på sömn, motion, frisk luft och sol, strålning m.m.
  • Skador – Yttre trauman etc
  • Mikrobiologiska faktorer – Bakterier, virus, svamp, parasiter, mögel
  • Mentala faktorer – Känslomässiga faktorer, stress, trauma, negativ inställning till livet, brist på mål och mening

Vid behov och intresse finns möjligheten att få lite tips samt råd om var du kan läsa mer. Jag har dock valt att främst jobba med praktiska metoder, då detta är det jag brinner mest för. Finns det behov av en mer djupdykning kring näring, kost, örtmedicin etc så har jag ett nätverk av duktiga kollegor jag kan rekommendera 🙂

Lotorpsmetoden

Lotorpsmetoden bygger på att man behandlar andnings-muskulaturen med hjälp av massage och sedan lär ut hemövningar som syftar till en förbättrad andningsteknik. Framförallt poängteras utandningens vikt.

Vid stress eller andningsproblem hamnar andningen ofta högt upp i bröstkorgen. Övriga andningsmuskler utnyttjas då dåligt. När bröstkorgen blir stel får lungorna inte hjälp av musklerna att tömmas helt på gammal luft. Detta leder till syrebrist som i sin tur kan leda till energibrist, försämrad sömn, viktproblem, ökad stress, astmaliknande besvär, hosta, doftallergi, smärta och värk, oro och ångest, högt blodtryck och andra hjärtproblem..

Vetenskapliga studier har genomförts på Sahlgrenska universitetssjukhuset kring metoden. Signifikanta förbättringar har visats i bröstkorgens rörlighet tillsammans med upplevda förbättringar.

Lotorpsmetoden är en effektiv metod för att behandla andningsproblem som ytlig andning på grund av stress, hosta, doftallergi och astmaliknande tillstånd men även personer med riktig astma och KOL kan ha stor nytta av dessa behandlingar.

Vid andningsproblem kan det sociala livet blir lidande när man inte kan gå ut och dansa eller gå på restaurang och därmed leda till att många mår dåligt. Många kan uppleva yrsel, stickningar i fingrar, irriterade ögon, magbesvär samt kalla händer och fötter när de utsätts för tobaksrök och starka dofter. En del kan också få svårigheter med att utföra fysiska aktiviteter.

Det finns en uppsjö av forskningslitteratur som bekräftar kopplingen mellan bra andning och hälsa, såväl som sambandet mellan försämrad andning och hälsoproblem. I boken, Medveten Andning, finns det fler än 120 vetenskapliga referenser på detta. Bevisen är otvetydiga – ju sämre vi andas, desto sämre hälsa har vi.

Lotorpsmetoden är ett varumärkesskyddat namn och får inte användas av icke godkända terapeuter. För att utbilda sig inom Lotorpsmetoden krävs det att man är av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör. Läs mer om metoden här.

Läs mer:

Eddie blåser bort sin astma med andningsmetoden!

Andningen är nyckeln till att hålla sig frisk

Physiotherapy in asthma using the new Lotorp method