Öronakupunktur

Öronakupunktur används för att reducera smärta, oro, ångest, sömnstörningar samt vid rökavvänjning och stresshantering. Metoden tros vara flera tusen år gammal. Den moderna öronakupunkturen utformades i Frankrike på 1950-talet av läkaren Paul Nogier. Öronen används som ett reflexsystem. Reflexzonerna kan användas som en indikation på obalans i någon kroppsdel samt behandling.  

Öronakupunktur kan förstärka effekten av annan behandling och kan upplevas som mycket rogivande vid stressrelaterade besvär. Den ger en större inre koncentration och medvetenhet. Sömnen förbättras och stämningsläget kan höjas vid depression. Forskning visar att halterna av endorfiner ökar vi akupunktur. Detta hormon är kroppens egna smärtstillande och leder till ett ökat välmående.

Om NADA 


Öronakupunktur Tobias

Sedan mitten av 70-talet har NADA använts som komplement vid behandling av drogberoende. NADA-modellen, som även kallas för acudetox, används i mer än 50 länder. Inom psykiatrin används NADA vid behandling av narkotika-, alkohol- och läkemedelsberoende samt vid oro, ångest och sömnstörningar. Fem sterila engångsnålar sticks i bestämda punkter i varje öra.NADA-öronakupunktur anses vara bra för att:

  • det är en konkret metod som ger omedelbar behovstillfredsställelse
  • den är icke-verbal vilket gör att den passar alla som har svårt för verbala terapier
  • den ger ro, harmoni, förbättrad sömn, dämpad ångest och ökad vitalitet. Den lindrar påtagligt eller tar bort abstinenssymptom, irritabilitet och aggressivitet.
  • den gör patienten mer mottaglig för annan terapi och fungerar som inkörsport till psyko-social rehabilitering.

Öronakupunktur går bra att kombinera med t ex Andullationsterapi.

Hälsoinspiration

Vi vet ofta vad vi behöver göra för att må bra men ibland kan det vara svårt att genomföra det i praktiken och hitta vår ”hälsoinspiration”. Det kan vara allt ifrån att börja träna, ändra sina kostvanor, skapa en mindre stressad vardag och få en tillvaro med tid för återhämtning. 

För att du ska lyckas uppnå ett ökat välmående kan jag vid ditt besök hos mig ge dig tips och råd samt hjälpa dig att tydliggöra dina mål och komma fram till strategier för att du ska kunna genomföra den förändring du önskar.

Har du låg energi, är stressad, lider av mag- och tarmbesvär, sömnsvårigheter, diffus smärta, överkänsligheter eller vet du vet inte vad du ska äta för att må bra? Då kan samtal i kostens tecken vara något för dig.

Som näringsterapeut försöker jag hjälpa människor att uppnå optimal hälsa, inte bara ett tillstånd där bristsjukdomar undviks och välmåendet är någorlunda. Näring är kroppens byggstenar och mycket viktig för hur vi på olika sätt kan hantera vår omgivning och allt vi utsätts för, både fysiskt och mentalt.

Många behandlingar kan förstärkas till att ge bättre resultat genom att samtidigt tillföra extra näring genom en läkande kost.

Maten du äter spelar en mycket viktig roll och när kroppen vant sig av från bedövande, energisänkande, beroende- och inflammationsframkallande livsmedel, kommer både din hälsa och kroppsmedvetenhet att öka. Ju naturligare och renare du äter, desto känsligare blir din kropp och desto tydligare kommer den att signalera till dig vad som är lämpligt och olämpligt. Kroppen får mer kraft och energi till läkning och för att förebygga sjukdomar.

Faktorer som bidrar till sjukdom:

  • Kemiska faktorer – Näringsbrister, förgiftningar, vattenbrist
  • Ärftliga faktorer – Medfödda orsaker, konstitution
  • Fysiska faktorer – Brist på sömn, motion, frisk luft och sol, strålning m.m.
  • Skador – Yttre trauman etc
  • Mikrobiologiska faktorer – Bakterier, virus, svamp, parasiter, mögel
  • Mentala faktorer – Känslomässiga faktorer, stress, trauma, negativ inställning till livet, brist på mål och mening

Vid behov och intresse finns möjligheten att få lite tips samt råd om var du kan läsa mer. Jag har dock valt att främst jobba med praktiska metoder, då detta är det jag brinner mest för. Finns det behov av en mer djupdykning kring näring, kost, örtmedicin etc så har jag ett nätverk av duktiga kollegor jag kan rekommendera 🙂

Lotorpsmetoden

Lotorpsmetoden bygger på att man behandlar andnings-muskulaturen med hjälp av massage och sedan lär ut hemövningar som syftar till en förbättrad andningsteknik. Framförallt poängteras utandningens vikt.

Vid stress eller andningsproblem hamnar andningen ofta högt upp i bröstkorgen. Övriga andningsmuskler utnyttjas då dåligt. När bröstkorgen blir stel får lungorna inte hjälp av musklerna att tömmas helt på gammal luft. Detta leder till syrebrist som i sin tur kan leda till energibrist, försämrad sömn, viktproblem, ökad stress, astmaliknande besvär, hosta, doftallergi, smärta och värk, oro och ångest, högt blodtryck och andra hjärtproblem..

Vetenskapliga studier har genomförts på Sahlgrenska universitetssjukhuset kring metoden. Signifikanta förbättringar har visats i bröstkorgens rörlighet tillsammans med upplevda förbättringar.

Lotorpsmetoden är en effektiv metod för att behandla andningsproblem som ytlig andning på grund av stress, hosta, doftallergi och astmaliknande tillstånd men även personer med riktig astma och KOL kan ha stor nytta av dessa behandlingar.

Vid andningsproblem kan det sociala livet blir lidande när man inte kan gå ut och dansa eller gå på restaurang och därmed leda till att många mår dåligt. Många kan uppleva yrsel, stickningar i fingrar, irriterade ögon, magbesvär samt kalla händer och fötter när de utsätts för tobaksrök och starka dofter. En del kan också få svårigheter med att utföra fysiska aktiviteter.

Det finns en uppsjö av forskningslitteratur som bekräftar kopplingen mellan bra andning och hälsa, såväl som sambandet mellan försämrad andning och hälsoproblem. I boken, Medveten Andning, finns det fler än 120 vetenskapliga referenser på detta. Bevisen är otvetydiga – ju sämre vi andas, desto sämre hälsa har vi.

Lotorpsmetoden är ett varumärkesskyddat namn och får inte användas av icke godkända terapeuter. För att utbilda sig inom Lotorpsmetoden krävs det att man är av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör. Läs mer om metoden här.

Läs mer:

Eddie blåser bort sin astma med andningsmetoden!

Andningen är nyckeln till att hålla sig frisk

Physiotherapy in asthma using the new Lotorp method

Har din nagelterapeut härdplastutbildning?

Det är viktigt att vi som arbetar med konstnaglar har en grundläggande kunskap om vilka produkter vi använder oss av. Detta får man dels i sin utbildning, men kan även kompletteras med en härdplastutbildning. När man arbetar med konstnaglar är det främst olika typer av härdplast man arbetar med, dvs akrylater.  Detta gäller både för det som benämns som akryl samt det som kallas för gelé.

För de nagelterapeuter som använder sig av tippar används härdplast i form av lim. Nagellim och franslim tillhör gruppen cyanoakrylater. Att jobba med detta innebär en del krav. En person som arbetar med fransförlänging måste kunna uppvisa ett intyg om att de gått en härdplastutbildning, samt ha ett tjänstbarhetsintyg från en läkare, för att få arbeta som fransstylist. Denna lag gäller bara för de som arbetar med naglar och om limmet används i mer än 30 minuter/v. Om så skulle vara fallet så gäller kravet dock ändå bara för anställda och ej egenföretagare, även om riskerna är desamma.

Strikt taget har Arbetsmiljöverket kommit fram till att de inte kan fälla sanktionsavgifter av en egenföretagare, som arbetar ensam i sin egen verksamhet, inte genomgått läkarundersökningar eller har intyg för särskild utbildning enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.

”Cyanoakrylater behandlas i föreskrifterna om härdplaster som en av de farligaste härdplastkomponenterna med risk för astma och luftrörsallergier. Ska man strikt följa reglerna krävs läkarkontroller minst vart annat år då man handskas med materialet. Man ska ha genomgått speciell härdplastutbildning m.m. allt enligt härdplastföreskrifterna AFS 2005:18. Ni kommer visserligen att som ensamföretagare inom nagelbranchen inte behöva följa föreskrifterna fullt ut, men riskerna minskar ju inte för det. Därför skulle jag som kemist vilja att ni varnar för att andas in ångorna från cyanoakrylat på ett kraftfullt sätt. Det bör stå i bruksanvisningen. De flesta läser nog inte säkerhetsdatabladen och tar till sig informationen den vägen.” -Jan-Olof Norén, arbetsmiljöverket

Mycket teoretisk kunskap krävs för att kunna utföra nagelyrket väl. Det gäller bland annat kemikunskap, anatomi, appliceringstekniker och produktkunskap. Härdplasterna som används för att förstärka och förlänga naglarna är samma typ av material som tandläkare och tandtekniker använder sig av. Även om det inte är lag på härdplastutbildning för nagelterapeuter så har stat och kommun satt upp mycket tydliga regler för hur en nagelterapeut skall arbeta för att skydda sig och arbeta säkert. Tyvärr är det som med alla branscher där det finns pengar att tjäna, att det också dyker upp en hel del oseriösa utbildare. Detta leder till att människor dagligen utsätter sig för hälsorisker som de inte är medvetna om.

Det finns salonger som arbetar med material som INTE skall användas på naglarna. Något som är ett stort problem. Här kommer lite bakgrundsinfo om vad det är och varför det inte skall användas. Många av de ”lågprissalonger” som finns arbetar med dessa produkter, det är ett av skälen till att de kan hålla så låga priser.

På 1970-talet började nagelterapeuter använda produkter som hörde hemma i tandvårdsindustrin. Man anpassade dem inte till att användas på naglar. Dessa produkter var inte till för att användas på salong och många nagelterapeuter blev allergiska. ”The American Food and Drug Administration” (FDA) upptäckte att det i huvudsak var en ingrediens som heter ”Metylmetakrylat” (MMA) som orsakade allergier. En varning för att MMA inte skulle användas i nagelindustrin utfärdades. MMA kan orsaka andningsproblem och allergiska kontakteksem hos nagelterapeuter.

Konstgjorda naglar med MMA är mycket svåra att ta bort. Dessutom ruggas nagelplattan onödigt mycket, vilket kan leda till onödiga skador på nagelbädden. Naglarna blir hårda och oflexibla. Det finns en risk att konstmaterialet inte spricker och går sönder vid slag och då kan konstmaterialet ta med sig hela den naturliga nagelplattan från nagelbädden. I förlängningen kan detta leda till allvarliga skador på nageln, samt ge upphov till infektioner i nagelbädden. Trots det finns det nagelterapeuter som använder MMA.

Det som välutbildade nagelterapeuter använder sig av är istället Etylmetakrylat (EMA). Kemiskt sett kan en mycket liten skillnad i en molekylär struktur göra stor skillnad i dess effekter. Etylmetakrylat har en liten, men signifikant, skillnad i sin molekylstruktur jämfört med Metylmetakrylat. Denna skillnad gör EMA mycket säkrare att använda i arbetet som nagelterapeut. En jämförelse är skillnaden mellan metanol (träsprit) och etanol (alkohol). Skillnaden mellan de två är inte stor kemiskt, men träsprit är ett dödligt gift om det dricks medan alkohol är säkert om det används med måtta. Metylmetakrylat är i sig självt inte hälsovådligt, men det kan framkalla allergier och andningsproblem vid överexponering. Etylmetakrylat har klassats som lågallergen och är godkänd för arbete med konstnaglar.

Många års salongserfarenhet indikerar att EMA är säkert för de allra flesta. Men det är viktigt att komma ihåg att precis som med alla livsmedel, läkemedel eller kosmetika finns det alltid ett antal människor som utvecklar allergier.

Att gå en härdplastutbildning är värdefullt, inte bara för terapeuten, men även för kunderna som då vet att terapeuten har kunskap om rätt hantering av material. På så sätt kan riskerna med allergiska reaktioner minimeras. Rätt hanterat utgör härdplaster vid nagelbygg en väldigt liten risk för att påverka hälsan negativt.

Läs mer:

Vad gäller för härdplast. Svar från arbetsmiljöverket.

Allergirisker för nagelskulptörer och fransstylister

Utbildningsintyg enligt Arbetsmiljöverkets lagkrav

Att arbeta med naglar kan leda till ohälsa

Fotvård som friskvård

Medicinsk fotvård och pedikyr är, enligt skatteverket, inte godkänt för friskvård. Däremot ingår fotmassage med lättare åtgärder av foten. Hos mig finns behandlingen ”Friskvård fot & massage. Detta är en behandling för dig som inte har några medicinska besvär på fötterna men som ändå vill ge fötterna en välförtjänt och god omvårdnad.

Behandlingen börjar med ett uppfriskande och mjukgörande fotbad. Därefter utförs enklare nagelvård i form av klippning, rensning samt slipning av tånaglar. Lättare förhårdnader avlägsnas och behandlingen avslutas med en fot- och underbensmassage som är fokus för denna behandling.

Denna fotbehandling är inklusive moms och du kan använda ditt friskvårdsbidrag. Förebyggande och friskvårdande behandlingar är avdragsgillt.

Vad kan du förvänta dig när du går på vanlig fotvård/pedikyr respektive medicinsk fotvård och vad är skillnaderna? 

Boka din tid online 🙂