Öronakupunktur

Öronakupunktur används för att reducera smärta, oro, ångest, sömnstörningar samt vid rökavvänjning och stresshantering. Metoden tros vara flera tusen år gammal. Den moderna öronakupunkturen utformades i Frankrike på 1950-talet av läkaren Paul Nogier. Öronen används som ett reflexsystem. Reflexzonerna kan användas som en indikation på obalans i någon kroppsdel samt behandling.  

Öronakupunktur kan förstärka effekten av annan behandling och kan upplevas som mycket rogivande vid stressrelaterade besvär. Den ger en större inre koncentration och medvetenhet. Sömnen förbättras och stämningsläget kan höjas vid depression. Forskning visar att halterna av endorfiner ökar vi akupunktur. Detta hormon är kroppens egna smärtstillande och leder till ett ökat välmående.

Om NADA 


Öronakupunktur Tobias

Sedan mitten av 70-talet har NADA använts som komplement vid behandling av drogberoende. NADA-modellen, som även kallas för acudetox, används i mer än 50 länder. Inom psykiatrin används NADA vid behandling av narkotika-, alkohol- och läkemedelsberoende samt vid oro, ångest och sömnstörningar. Fem sterila engångsnålar sticks i bestämda punkter i varje öra.NADA-öronakupunktur anses vara bra för att:

  • det är en konkret metod som ger omedelbar behovstillfredsställelse
  • den är icke-verbal vilket gör att den passar alla som har svårt för verbala terapier
  • den ger ro, harmoni, förbättrad sömn, dämpad ångest och ökad vitalitet. Den lindrar påtagligt eller tar bort abstinenssymptom, irritabilitet och aggressivitet.
  • den gör patienten mer mottaglig för annan terapi och fungerar som inkörsport till psyko-social rehabilitering.

Öronakupunktur går bra att kombinera med t ex Andullationsterapi.

Hälsoinspiration

Vi vet ofta vad vi behöver göra för att må bra men ibland kan det vara svårt att genomföra det i praktiken och hitta vår ”hälsoinspiration”. Det kan vara allt ifrån att börja träna, ändra sina kostvanor, skapa en mindre stressad vardag och få en tillvaro med tid för återhämtning. 

För att du ska lyckas uppnå ett ökat välmående kan jag vid ditt besök hos mig ge dig tips och råd samt hjälpa dig att tydliggöra dina mål och komma fram till strategier för att du ska kunna genomföra den förändring du önskar.

Har du låg energi, är stressad, lider av mag- och tarmbesvär, sömnsvårigheter, diffus smärta, överkänsligheter eller vet du vet inte vad du ska äta för att må bra? Då kan samtal i kostens tecken vara något för dig.

Som näringsterapeut försöker jag hjälpa människor att uppnå optimal hälsa, inte bara ett tillstånd där bristsjukdomar undviks och välmåendet är någorlunda. Näring är kroppens byggstenar och mycket viktig för hur vi på olika sätt kan hantera vår omgivning och allt vi utsätts för, både fysiskt och mentalt.

Många behandlingar kan förstärkas till att ge bättre resultat genom att samtidigt tillföra extra näring genom en läkande kost.

Maten du äter spelar en mycket viktig roll och när kroppen vant sig av från bedövande, energisänkande, beroende- och inflammationsframkallande livsmedel, kommer både din hälsa och kroppsmedvetenhet att öka. Ju naturligare och renare du äter, desto känsligare blir din kropp och desto tydligare kommer den att signalera till dig vad som är lämpligt och olämpligt. Kroppen får mer kraft och energi till läkning och för att förebygga sjukdomar.

Faktorer som bidrar till sjukdom:

  • Kemiska faktorer – Näringsbrister, förgiftningar, vattenbrist
  • Ärftliga faktorer – Medfödda orsaker, konstitution
  • Fysiska faktorer – Brist på sömn, motion, frisk luft och sol, strålning m.m.
  • Skador – Yttre trauman etc
  • Mikrobiologiska faktorer – Bakterier, virus, svamp, parasiter, mögel
  • Mentala faktorer – Känslomässiga faktorer, stress, trauma, negativ inställning till livet, brist på mål och mening

Vid behov och intresse finns möjligheten att få lite tips samt råd om var du kan läsa mer. Jag har dock valt att främst jobba med praktiska metoder, då detta är det jag brinner mest för. Finns det behov av en mer djupdykning kring näring, kost, örtmedicin etc så har jag ett nätverk av duktiga kollegor jag kan rekommendera 🙂

Lotorpsmetoden

Lotorpsmetoden bygger på att man behandlar andnings-muskulaturen med hjälp av massage och sedan lär ut hemövningar som syftar till en förbättrad andningsteknik. Framförallt poängteras utandningens vikt.

Vid stress eller andningsproblem hamnar andningen ofta högt upp i bröstkorgen. Övriga andningsmuskler utnyttjas då dåligt. När bröstkorgen blir stel får lungorna inte hjälp av musklerna att tömmas helt på gammal luft. Detta leder till syrebrist som i sin tur kan leda till energibrist, försämrad sömn, viktproblem, ökad stress, astmaliknande besvär, hosta, doftallergi, smärta och värk, oro och ångest, högt blodtryck och andra hjärtproblem..

Vetenskapliga studier har genomförts på Sahlgrenska universitetssjukhuset kring metoden. Signifikanta förbättringar har visats i bröstkorgens rörlighet tillsammans med upplevda förbättringar.

Lotorpsmetoden är en effektiv metod för att behandla andningsproblem som ytlig andning på grund av stress, hosta, doftallergi och astmaliknande tillstånd men även personer med riktig astma och KOL kan ha stor nytta av dessa behandlingar.

Vid andningsproblem kan det sociala livet blir lidande när man inte kan gå ut och dansa eller gå på restaurang och därmed leda till att många mår dåligt. Många kan uppleva yrsel, stickningar i fingrar, irriterade ögon, magbesvär samt kalla händer och fötter när de utsätts för tobaksrök och starka dofter. En del kan också få svårigheter med att utföra fysiska aktiviteter.

Det finns en uppsjö av forskningslitteratur som bekräftar kopplingen mellan bra andning och hälsa, såväl som sambandet mellan försämrad andning och hälsoproblem. I boken, Medveten Andning, finns det fler än 120 vetenskapliga referenser på detta. Bevisen är otvetydiga – ju sämre vi andas, desto sämre hälsa har vi.

Lotorpsmetoden är ett varumärkesskyddat namn och får inte användas av icke godkända terapeuter. För att utbilda sig inom Lotorpsmetoden krävs det att man är av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör. Läs mer om metoden här.

Läs mer:

Eddie blåser bort sin astma med andningsmetoden!

Andningen är nyckeln till att hålla sig frisk

Physiotherapy in asthma using the new Lotorp method

Smärtlindringsmassage

smärtlindringsmassageSmärtlindringsmassage är en lättare form av massage för personer med långvarigt smärtsyndrom, som till exempel fibromyalgi. Hårdare och mer djupgående behandling kan på många med långvarig smärtproblematik trigga igång en ökad smärta. Därför kan metoder som ger en ökad avslappnande effekt ofta vara mer effektiva för att ge smärtlindring.

I behandlingen kan även en mjuk metod, Positional Release Technique (PRT), användas. Detta är en smärtfri behandling för de med inskränkt rörlighet, ökad muskelspänning och smärta. Metoden kan även vara effektiv för de med triggerpunkter, ryggskott, nackspärr, huvudvärk, sträckningar etc.

I Sverige har vi något som kallas för Fibromassage. Detta begrepp existerar inte utomlands utan det är bara ett koncept. Fibromassage innebär egentligen ingenting annat än en form av försiktig smärtlindrande massage för fibromyalgi.

I den vetenskapliga litteraturen diskuteras det istället om massage och olika manuella tekniker som ger symtomlindring. Fibromyalgi och liknande smärttillstånd kan inte botas med manuella terapier men man kan uppnå positiva effekter genom bland annat minskad smärta.

Evidens för massage och myofascial release för fibromyalgi:

Titel: Benefits of Massage-Myofascial Release Therapy on Pain, Anxiety, Quality of Sleep, Depression, and Quality of Life in Patients with Fibromyalgia.

Tidskrift: Evidence-based complementary and alternative medicine. 2011; Article ID 561753

Författare: Adelaida Marıa Castro-Sanchez, Guillermo A. Mataran-Penarrocha, Jose Granero-Molina, Gabriel Aguilera-Manrique, Jose Manuel Quesada-Rubio, CarmenMoreno-Lorenzo

Syftet: Denna studie ville avgöra om massage samt myofascial release kunde förbättra symtom som smärta, ångest, sömnkvalitet, depression och livskvalitet hos patienter med fibromyalgi.

Studiedesign: Randomiserad kontrollerad studie.

Undersökningsgrupp: 74 patienter med fibromyalgi.

Åtgärder: massage och myofascial release för ena gruppen och placebobehandling med avstängd apparatbehandling. Behandlingsserie under 20 veckor.

Resultat: Massage och Myofascial release minskade smärtan och ökade livskvaliteten hos patienter med fibromyalgi jämfört med kontrollgruppen som fick placebobehandling.

Källa: David Aston, legitimerad sjukgymnast och diplomerad massageterapeut samt utbildningsansvarig för kursen ”Smärtlindringsmassage, PRT och triggerpunkter”.

 

Lymfflödesmassage

lymfflödesmassageLymfflödesmassage är en väldigt mjuk massageteknik med syfte att balansera vätskenivån i kroppen och transportera bort överflödig vätska och slaggprodukter. Den är lika effektiv vid akutbehandling av en idrottsskada som för en person med kronisk värk med eller utan svullnad. Dessutom har den för de flesta människor en stor avslappnande effekt.

Lymfsystemet är ett system som cirkulationssystemet fast utan egen pump (hjärtat). Lymfvätskan, vilket motsvarar blodet, flyttas därmed främst runt i kroppen med hjälp av muskelkraft. Syftet är att transportera bort slaggprodukter från vävnaderna som proteiner, fett och överskottsvätska. Vårt immunsystem är till stor del beläget i lymfsystemet som larmar andra delar av kroppen vid infektion eller sårbildning i huden.

Lymfsystemet består till stor del av lymfknutor som är placerade över hela kroppen men de flesta finns på halsen, armhålor och i ljumskarna, ”lymfstationer”. När lymfan når dessa analyseras vätskan. En del får passera medan okänt skräp kapslas in. Om vätskan innehåller virus eller bakterier kan knutorna svullna. När lymfvätskan filtrerats töms det i en stor ven vid bröstkorgen. Därefter renas blodet i njurar, lever och mjälte.

Tekniken kan hjälpa de som drabbats av svullnader av olika slag. Generellt påverkas hela det autonoma nervsystemet vilket ger en skön och avslappnande känsla. Behandlingen kan stärka immunförsvaret och därmed göra kroppen mer motståndskraftig mot förkylningar och influensa. Många upplever också att mage- och tarm börjar fungera bättre efter en behandling.

Massagen utförs främst på kroppens framsida och passar såväl gravida som de med olika smärttillstånd till exempel fibromyalgi. Lymfsystemet är mindre aktivt vid värk vilket är kroppens reaktion vid en skada. Lämpar sig inte för de med akuta infektioner eller de som har svårare hjärt- och kärlproblem.

Andra sätt att hjälpa lymfsystemet är att göra djupandningsövningar eftersom de största lymfkärlen sitter inne i bålen. Mjuka och lugna rörelseövningar som Qigong, Tai Chi och vattengympa simulerar lymfflödet. Snabba rörelser ökar blodgenomströmningen vilket innebär mer jobb för lymfsystemet. Stödstrumpor eller bandagering. Vårda hudkostymen så att den är mjuk och elastisk och inte släpper in bakterier. Äta mat med långsamma kolhydrater eller minska intaget helt. Kolhydraterna gör att vätska lättare lagras i kroppen. Har man problem med ödem bör man därför minska intaget av, speciellt snabba kolhydrater.

Man kan också duscha omväxlande kallt och varmt samt använda en långskaftad borste av naturborst. Har man känslig hud kan den först oljas in. Börja borsta från fötterna och upp mot hjärtat 5-6 gånger på fram- och baksida samt in- och yttersida av benen. Fortsätt med armarna på samma sätt. Borsta magen i samma riktning som tarmen, i klockans riktning. Detta är extra effektivt i fall du har problem med ”trög mage” och matsmältningen. Borsta därefter ryggen.

Bild: Freedigitalphotos.net/Ambro

”Massagen var otroligt skön och avslappnande. Jag var totalt avkopplad. En skön vibrerande känsla i kroppen”. -Lena Hardysson, 2015-03-29