Vad är Bowenterapi och vad har det för effekter?

AnsiktsmassageBowenterapi utvecklades på 1950-talet av Thomas Ambrose Bowen (1916-1982) i Geelong, Australien. Han blev intresserad av hitta sätt som kunde lindra mänskligt lidande och började uppmärksamma hur vissa rörelser på kroppen hade speciella effekter. Hans fru led av svår astma och genom att ändra hennes diet samt utföra sina egenutvecklade grepp lyckades han på några år få henne medicinfri. Han fortsatte att utveckla och förfina tekniken hela sin livstid.

Bowen utförde årligen runt 13 000 behandlingar på sin klinik i Geelong. På kliniken välkomnade han alla. Barn, funktionshindrade och människor som jobbade i samhällets tjänst fick komma gratis. Bowen lär inte ha dokumenterat sitt arbete utan förde kunskapen vidare till lärlingar och andra personer i sin omgivning. Dessa har i sin tur dokumenterade arbetet och spridit metoden vidare till andra länder. I samband med detta fick Bowenterapi termen Bowen Technique men har också under tidens gång fått namn som Fascial Therapy, Smart Bowen, Fascial Kinetics, Neuro-structural Integration (NST), Fascial Bowen and Bowenwork.

Metoden är mjuk och smärtfri samt anses vara korrigerande, balanserande, smärtreducerande, inflammationshämmande och energigivande. Behandlingen har även en stressreducerande effekt och syftar till att främja kroppens egen läkningsförmåga. Under en behandling stimuleras specifika punkter på kroppen genom en slags rullning över muskler, senor, ligament, nerver och akupunkturpunkter. När man utför ett typiskt bowengrepp (rullning) kan man jämföra det med att rulla över en gitarrsträng. Strängen börjar då vibrera. Vibrationen sprids genom strängen. När man rullar över en muskel sker samma sak. Vibrationen sprids genom hela muskeln. Vibrationen i sin tur verkar stimulerar blod- och lymfflödet samt göra så att musklerna slappnar av. Eftersom man rullar över ett par muskler samtidigt, sprids vibrationen åt flera håll. Detta gör att ett stort område påverkas av bara ett par rullningar. Hur ofta man behöver gå på behandling är individuellt men ofta rekommenderas tre behandlingar med en veckas mellanrum, för att få resultat.

Effekterna från tekniken är främst baserade på kliniska erfarenheter. Det finns inte så många studier men de som gjorts visar positiva resultat. Bland annat så gjordes en studie på hamstringsmuskelns flexibilitet, eftersom spänningar i denna muskel ofta är inblandat i återkommande skador, dysfunktion i kroppens rörelsemönster samt ländryggsbesvär. En tydlig ökad flexibilitet sågs i Bowengruppen framför kontrollgruppen som inte fick någon behandling alls (1). År 2001 publicerades en artikel som beskriver 20 personer med frusen skuldra. Alla deltagare upplevde en märkbar förbättring i sin dagliga verksamhet efter behandling med Bowen. Smärtan minskade och axelrörligheten ökade (2).

I en annan studie, som utvärderade effekten av Bowenterapi vid migrän, visade att 31 av 39 deltagare upplevde förbättring i form av minskat antal attacker av migrän och en minskning av svårighetsgraden vid en attack (3). Orsakerna till migrän kan, enligt The City of London Migränklinik, vara allt från hormonell obalans, motion, överkänslighet mot mat, allergier, oregelbundna måltider, en förändring i sömnmönster och många andra triggers, ensamt eller i kombination. Mönster och utlösande faktorer är för varje individ unikt, liksom deras varningssignaler, stressnivåer, känslomässiga lägen och kombination av utlösande faktorer.

I en annan studie följdes 24 personer med astma under en tolv månaders period. Alla upplevde en förbättring av tillståndet i form av färre astmaattacker och svårighetsgrad. 22 av dessa upplevde även en förbättring av sekundära hälsoproblem som smärta i rygg, nacke och skuldror, knä- och ledproblem, huvudvärk och migrän, hösnuva, IBS (Irritable Bowel Syndrome) och matsmältningsbesvär, cirkulation, insomningsproblem, oro, stress, depression samt låg energinivå (4). En sjuksköterska med lymfödem som specialitet, dokumenterade under flera år de positiva resultaten hon fick med tekniken på sina patienter med lymfödem. Hon upptäckte att Bowen, inte bara hjälpte till med att minska svullnad, utan även fungerade smärtlindrande (5).

Text: Marina Ahlm / Bild: Freedigitalphotos.net/Ambro

Källor:

1. The effects of the Bowen technique on hamstring flexibility over time: A randomised controlled trial – Journal of Bodywork and Movement Therapies, July 2011, Volume 15, Issue 3, Pages 281–29

2. A pilot study to evaluate the effectiveness of Bowen technique in the management of clients with frozen shoulder – Complement Ther Med. 2001 Dec;9(4):208-15

3.The Bowen Technique® and chronic, non-specific low back pain: a feasibility study Michael F Morris MSc., Dr David R Ellard PhD., Dr Shilpa Patel C.Psychol

4. Asthma: National Study – The Bowen Technique National Asthma Study. December 2002 to March 2004. Organised by Nikke Ariff in collaboration with B.T.E.R.

5. The Bowen Technique – Lymphatic drainage by Janie Godfrey

Fördelar med massage?

Rygg massageMassage är ett vidare begrepp som omfattar flera olika typer av beröring eller stimulering av kroppen. Jag använder olika tekniker som Bowen, Hot Stones, taktil, Hawaii-, lymflödes- och koppningsmassage samt kombinerar dessa med öronakupunktur. Det finns många anledningar till varför man ska unna sig en kroppsbehandling. Här är några…

En behandling ökar välbefinnandet både fysiskt och psykiskt. Beröring frigör hormonet oxytocin som har en lugnande effekt på kroppen till skillnad från kortisol och adrenalin som är stresshöjare. Oxytocin motverkar ångest och ger en känsla av lugn och harmoni. Det ökar också koncentrations- och inlärningsförmågan samt får sår att läka snabbare. Nervsystemet påverkas positivt och kan bidra till ett sänkt blodtryck. Massage används också för att få stelnade muskler mjuka och smidiga.

Forskning tyder på att massage påverkar både rörligheten i kroppen och det mentala tillståndet positivt. Många som får regelbunden behandling upplever bättre nattsömn och färre stresskänslor. Vid massage förbättras även blodcirkulationen, vilket gör att slaggprodukter snabbare transporteras bort och att musklerna fungerar bättre. Andra effekter som setts vid massage är exempelvis förbättrad mag- och tarmfunktion, minskad aggressivitet och ökat immunförsvar.

För dig som har muskulära problem kan jag som medicinsk massageterapeut erbjuda massageterapi beroende på vad du som kund söker för. Det kan t ex vara spänningar, smärta och stress. Min utbildning har jag fått efter ett års studier på Campus Varbergs yrkeshögskola.

Bild: Freedigitalphotos/Stockimages