Smärtlindringsmassage

smärtlindringsmassageSmärtlindringsmassage är en lättare form av massage för personer med långvarigt smärtsyndrom, som till exempel fibromyalgi. Hårdare och mer djupgående behandling kan på många med långvarig smärtproblematik trigga igång en ökad smärta. Därför kan metoder som ger en ökad avslappnande effekt ofta vara mer effektiva för att ge smärtlindring.

I behandlingen kan även en mjuk metod, Positional Release Technique (PRT), användas. Detta är en smärtfri behandling för de med inskränkt rörlighet, ökad muskelspänning och smärta. Metoden kan även vara effektiv för de med triggerpunkter, ryggskott, nackspärr, huvudvärk, sträckningar etc.

I Sverige har vi något som kallas för Fibromassage. Detta begrepp existerar inte utomlands utan det är bara ett koncept. Fibromassage innebär egentligen ingenting annat än en form av försiktig smärtlindrande massage för fibromyalgi.

I den vetenskapliga litteraturen diskuteras det istället om massage och olika manuella tekniker som ger symtomlindring. Fibromyalgi och liknande smärttillstånd kan inte botas med manuella terapier men man kan uppnå positiva effekter genom bland annat minskad smärta.

Evidens för massage och myofascial release för fibromyalgi:

Titel: Benefits of Massage-Myofascial Release Therapy on Pain, Anxiety, Quality of Sleep, Depression, and Quality of Life in Patients with Fibromyalgia.

Tidskrift: Evidence-based complementary and alternative medicine. 2011; Article ID 561753

Författare: Adelaida Marıa Castro-Sanchez, Guillermo A. Mataran-Penarrocha, Jose Granero-Molina, Gabriel Aguilera-Manrique, Jose Manuel Quesada-Rubio, CarmenMoreno-Lorenzo

Syftet: Denna studie ville avgöra om massage samt myofascial release kunde förbättra symtom som smärta, ångest, sömnkvalitet, depression och livskvalitet hos patienter med fibromyalgi.

Studiedesign: Randomiserad kontrollerad studie.

Undersökningsgrupp: 74 patienter med fibromyalgi.

Åtgärder: massage och myofascial release för ena gruppen och placebobehandling med avstängd apparatbehandling. Behandlingsserie under 20 veckor.

Resultat: Massage och Myofascial release minskade smärtan och ökade livskvaliteten hos patienter med fibromyalgi jämfört med kontrollgruppen som fick placebobehandling.

Källa: David Aston, legitimerad sjukgymnast och diplomerad massageterapeut samt utbildningsansvarig för kursen ”Smärtlindringsmassage, PRT och triggerpunkter”.

 

Vad är Bowenterapi och vad har det för effekter?

AnsiktsmassageBowenterapi utvecklades på 1950-talet av Thomas Ambrose Bowen (1916-1982) i Geelong, Australien. Han blev intresserad av hitta sätt som kunde lindra mänskligt lidande och började uppmärksamma hur vissa rörelser på kroppen hade speciella effekter. Hans fru led av svår astma och genom att ändra hennes diet samt utföra sina egenutvecklade grepp lyckades han på några år få henne medicinfri. Han fortsatte att utveckla och förfina tekniken hela sin livstid.

Bowen utförde årligen runt 13 000 behandlingar på sin klinik i Geelong. På kliniken välkomnade han alla. Barn, funktionshindrade och människor som jobbade i samhällets tjänst fick komma gratis. Bowen lär inte ha dokumenterat sitt arbete utan förde kunskapen vidare till lärlingar och andra personer i sin omgivning. Dessa har i sin tur dokumenterade arbetet och spridit metoden vidare till andra länder. I samband med detta fick Bowenterapi termen Bowen Technique men har också under tidens gång fått namn som Fascial Therapy, Smart Bowen, Fascial Kinetics, Neuro-structural Integration (NST), Fascial Bowen and Bowenwork.

Metoden är mjuk och smärtfri samt anses vara korrigerande, balanserande, smärtreducerande, inflammationshämmande och energigivande. Behandlingen har även en stressreducerande effekt och syftar till att främja kroppens egen läkningsförmåga. Under en behandling stimuleras specifika punkter på kroppen genom en slags rullning över muskler, senor, ligament, nerver och akupunkturpunkter. När man utför ett typiskt bowengrepp (rullning) kan man jämföra det med att rulla över en gitarrsträng. Strängen börjar då vibrera. Vibrationen sprids genom strängen. När man rullar över en muskel sker samma sak. Vibrationen sprids genom hela muskeln. Vibrationen i sin tur verkar stimulerar blod- och lymfflödet samt göra så att musklerna slappnar av. Eftersom man rullar över ett par muskler samtidigt, sprids vibrationen åt flera håll. Detta gör att ett stort område påverkas av bara ett par rullningar. Hur ofta man behöver gå på behandling är individuellt men ofta rekommenderas tre behandlingar med en veckas mellanrum, för att få resultat.

Effekterna från tekniken är främst baserade på kliniska erfarenheter. Det finns inte så många studier men de som gjorts visar positiva resultat. Bland annat så gjordes en studie på hamstringsmuskelns flexibilitet, eftersom spänningar i denna muskel ofta är inblandat i återkommande skador, dysfunktion i kroppens rörelsemönster samt ländryggsbesvär. En tydlig ökad flexibilitet sågs i Bowengruppen framför kontrollgruppen som inte fick någon behandling alls (1). År 2001 publicerades en artikel som beskriver 20 personer med frusen skuldra. Alla deltagare upplevde en märkbar förbättring i sin dagliga verksamhet efter behandling med Bowen. Smärtan minskade och axelrörligheten ökade (2).

I en annan studie, som utvärderade effekten av Bowenterapi vid migrän, visade att 31 av 39 deltagare upplevde förbättring i form av minskat antal attacker av migrän och en minskning av svårighetsgraden vid en attack (3). Orsakerna till migrän kan, enligt The City of London Migränklinik, vara allt från hormonell obalans, motion, överkänslighet mot mat, allergier, oregelbundna måltider, en förändring i sömnmönster och många andra triggers, ensamt eller i kombination. Mönster och utlösande faktorer är för varje individ unikt, liksom deras varningssignaler, stressnivåer, känslomässiga lägen och kombination av utlösande faktorer.

I en annan studie följdes 24 personer med astma under en tolv månaders period. Alla upplevde en förbättring av tillståndet i form av färre astmaattacker och svårighetsgrad. 22 av dessa upplevde även en förbättring av sekundära hälsoproblem som smärta i rygg, nacke och skuldror, knä- och ledproblem, huvudvärk och migrän, hösnuva, IBS (Irritable Bowel Syndrome) och matsmältningsbesvär, cirkulation, insomningsproblem, oro, stress, depression samt låg energinivå (4). En sjuksköterska med lymfödem som specialitet, dokumenterade under flera år de positiva resultaten hon fick med tekniken på sina patienter med lymfödem. Hon upptäckte att Bowen, inte bara hjälpte till med att minska svullnad, utan även fungerade smärtlindrande (5).

Text: Marina Ahlm / Bild: Freedigitalphotos.net/Ambro

Källor:

1. The effects of the Bowen technique on hamstring flexibility over time: A randomised controlled trial – Journal of Bodywork and Movement Therapies, July 2011, Volume 15, Issue 3, Pages 281–29

2. A pilot study to evaluate the effectiveness of Bowen technique in the management of clients with frozen shoulder – Complement Ther Med. 2001 Dec;9(4):208-15

3.The Bowen Technique® and chronic, non-specific low back pain: a feasibility study Michael F Morris MSc., Dr David R Ellard PhD., Dr Shilpa Patel C.Psychol

4. Asthma: National Study – The Bowen Technique National Asthma Study. December 2002 to March 2004. Organised by Nikke Ariff in collaboration with B.T.E.R.

5. The Bowen Technique – Lymphatic drainage by Janie Godfrey